Registrera äktenskapsförord hos Skatteverket

23 feb 2020

Registrera äktenskapsförord hos Skatteverket

Dom flesta avtal som upprättas i Sverige blir legalt giltiga när samtliga parter har underteckat. Men äktenskapsförord måste alltid registreras hos Skatteverket efter det att berörda personer har signerat äktenskapsförordet.

Varför måste äktenskapsförord registreras hos Skatteverket?
Därför att det finns en lagstiftning som säger att detta måste göras.

OBS! Tänk på att äktenskapsförordet för blir giltigt efter att det har registrerats hos Skatteverket och inte det datum då de som har ingått eller ska ingå äktenskap har skrivit under äktenskapsförordet.

-->