Skriva gåvobrev själv för endast 245 kr

Börja här »

Att skriva äktenskapsförord blir allt vanligare. Under föregående år ökade skilsmässoansökningarna med 50% och för många kan en skilsmässa få stora konsekvenser, inte bara känslomässigt utan också för privatekonomin. Därför är det bra att se över sin ekonomiska situation redan innan man gifter sig, och göra upp med sin partner eller blivande make/maka om vad som ska gälla om skilsmässan blir ett faktum. Genom att skriva äktenskapsförord bestämmer ni vad som ska delas mellan er och vad som ska behållas var för sig.

Hjälp med att skriva äktenskapsförord

På den här wepplatsen får ni all information och den hjälp som behövs för att kunna skriva äktenskapsförord. Att upprätta äktenskapsförord är egentligen inte så svårt, men om något blir felaktigt formulerat eller inkorrekt juridiskt så kan det ställa till problem den dagen då äktenskapsförordet behövs. Därför ska du först gå igenom allt innehåll på den här webbplatsen.

Visste du att man kan skriva äktenskapsförord själv i självbetjäningstjänsten som finns på avtalshantering.nu. Man fyller i ett juridiskt säkrat formulär och när det är klart så skickas äktenskapsförordet med e-post till dig.

Lite längre ner på den här sidan finns ett exempel på hur webbformuläret ser ut som man fyller i för att skapa äktenskapsförord online.

Bra att veta om äktenskapsförord

Det är ett juridiskt dokument som i enighet med Äktenskapsbalken reglerar vad som ska gälla vid skilsmässa.

Ett äktenskapsförord får ingås mellar två personer som redan är gifta eller som ska gifta sig.

Äktenskapsförord kan du upprätta helt själv,  i exempelvis en e-tjänst eller utifrån en mall. En jurist, juridisk kunnig person kan också göra upprättandet, men får upprättas av vem som helst. Det finns inget krav på att det måste vara en jurist som upprättar äktenskapsförordet. I många andra länder måste man gå till en Notraius Publicus för att få äktenskapsförordets underskrifter bevittnade, men i Sverige finns inget sådant krav, så med andra ord går det bra att skriva det själv.

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara jurdiskt bindande. Om det inte registreras är det inte en giltig handling, även om det är påskrivet av båda två. Det är ganska enkelt att registrera hos Skatteverket för att slutligen skrivas ut och signeras av båda. Därefter ska det skickas till Skatteverket per post och betalas. All information om hur man går tillväga finns på Skatteverkets hemsida. SKV tar ut en handläggningsavgift på 275 kr som ska betalas i samband med att äktenskapsförordet skickas in. Det finns inget speciellt datum som registreringen måste ske innan, men äktenskapsförord är blir inte legalt giltiga förrän registrering har skett hos SKV.

Ett äktenskapsförord kan upprättas av blivande makar innan man gifter sig eller under tiden man är gifta med varandra, men det kan inte göras i efterhand, till exempel man har skiljt sig.

Det som man avtalat om i ett äktenskapsförord gäller tills dess att skilsmässa uppstår, eller om någon/båda avlider och man sätter vanligtvis inget datum att gälla till och med.

Det går bra att ha flera äktenskapsförord. Vanligtvis så bestämmer man om det nya äktenskapsförordet ska gälla bredvid befintligt/befintliga, eller om det ska ersätta tidigare. Se upp med så att det inte finns motstridiga villkor i de olika äktenskapsförorden.

Äktenskapsförord behöver inte bevittnas då det ändå måste registreras hos Skatteverket, vilket kallas formkrav och är då en slags bevittning i sig.

Så här säger juristen

Skriva äktenskapsförord

Har ni bestämt er för att upprätta en sådan juridisk handling så kan ni antingen kontakta en jurist som hjälper er med att upprätta det, eller göra det själv på egen hand, online i någon av alla e-tjänster som finns tillgängliga på internet. Anlitar man en jurist så får man räkna med att det kommer att kosta väldigt mycket, men så får man som oftast en professionell skrivelse som anpassats efter er unika situation och villkor. Ett sådant alternativ passar de som inte vill göra något själv alls och emellertid är beredd att betala för det. Det går inte att skriva en sådan handling på så många olika sätt och därför fungerar det bra att använda en e-tjänst för att skapa den här typen av juridiska handlingar. Att använda sig av en e-tjänst för att skapa ett äktenskapsförord är därför mer att rekommendera och tar oftast inte mer än 10-15 minuter att upprätta.

Med ett äktenskapsförord säkrar ni er respektive framtid!

 


Så här ser webbformuläret ut som man fyller i för att skapa ett äktenskapsförord

webbformulär för avtalstjänst online


 

Slutligen, tänk på följande när äktenskapsförordet ska upprättas:

  • Båda makarna överens
  • Skriftligt
  • Daterat
  • Signerat av båda
  • Registrering hos Skatteverket

Välkommen

Detta är en webbplats med tips, råd och juridikrelaterad information om äktenskapsförord och hur du ska göra om du vill upprätta det på egen hand, i en e-tjänst eller med en jurist eller advokat.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Fler avtal

Söker du efter andra avtal så kan du besöka någon av våra andra avtalswebbsidor. Behöver du avtala något mellan dig och din partner så kan samboavtal eller gåvobrev vara lösningen.

Länkar